PDA

View Full Version : Tango 1. Tên tất cả các bước nhảy của điệu Tango
 2. Footwork trong Tango
 3. Tango - Khái niệm và tư thế vào đôi
 4. Một số đặc trưng của điệu Tango
 5. Học tango quốc tế
 6. Routine
 7. cho em hỏi cái này
 8. Một số ý kiến về âm nhạc Tango
 9. Luyện đi đúng nhạc thế nào?
 10. Vài điều tản mạn về tập và nhảy Tango
 11. Âm nhạc điệu Tango