Đối thoại giữa khng và Admin

2 Tin nhắn khách thăm

  1. Cảm ơn thành viên Khng. BQT sẽ nhắc nhở và loại bỏ những bài viết không tuân thủ Nội quy diễn đàn.
  2. Chắc Admin phải nhắc nhở Hlan (lannguyen) về các bài viết với thái độ khiêu khích, không tôn trọng người khác và cách cư xử không lịch sự, lịch lãm thôi.
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2