Đối thoại giữa Lead và keabetswe

2 Tin nhắn khách thăm

 1. I Know a little about yỏur country i once bought latin american dréss there
 2. HI PLEASE HELP ME WITH THE FOLLƠING PASSWORDS
  BRNO OPEN 2009
  ÌDSF 2009
  CASA MUSICA LATIN MIX 6

  When I put PM cho GAC it says wrong password.

  Please reply in english i cant read vietnamise
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2