Đối thoại giữa Lead và phangiahuy16

3 Tin nhắn khách thăm

  1. cụ thể là như thế nào ?
  2. Anh lead có bài nào giới thiệu tất cả các cuộc thi DS lớn trên thế giới không ah?
  3. anh Chiến giỏi thật!!!
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3