Một điều các bạn cũng nên tập là khi nhãy Jive , phần từ đầu gối xuống bàn chân là phần quan trọng , và Jive không có Hip Action như Rumba , Samba và CCC . Nhanh , mạnh và fun , có rhythm là điều các...