CLB Khiêu vũ FDC Hải Dương giảng dạy bao nhiêu điệu nhảy? (Để tránh Spam, vui lòng liên hệ với Quốc Chiến để có đáp án đúng: 0989262026, YM/FB: chiendhsp@yahoo.com)