Viết bởi Prebronzer

Cũng có đôi lúc chúng ta nói về các sắc thái này nhưng thường hay nói về ý nghĩa âm nhạc của nó hơn là vận dụng như thế nào trong khiêu vũ.

Nhân xem phần 4 của cuốn kinh thánh nói về “ Music: Legato , Staccato , Rubato”, thấy thú vị , Pre xin trao đổi cùng cả nhà.

Do đây là các thuật ngữ âm nhạc phần lớn có nguồn gốc là tiếng Ý , nên chắc hiểu đến tận ngọn nguồn cả nghĩa đen của nó có lẽ ít ai hơn chính người Ý.

Luca nói và thực hiện như sau:

- Mọi bước nhảy, tập hợp bởi một số động tác (action) đều có thể được biểu hiện qua bốn sắc thái.

- Sắc thái thứ nhất: On time (ta thường hiểu là đúng nhịp) có nghĩa là nhịp điệu ra sao ta thực hiện đúng như vậy. , ví thử , trong điệu Van , động tác khớp với các đếm như: bùm , chát , chát

- Sắc thái thứ hai: Legato (ta thường hiểu là đều đều , khoan thai) , Luca giải thích là các động tác nối nhau liên tục , không có những gián đoạn , ví thử , trong điệu Van , động tác chia nhỏ đều với các đếm như: bùm , a , chát , a , chát , a v. v. Nhiều bạn hay gọi cái này là chẻ phách nhỏ ra.

- Sắc thái thứ ba: Staccato (ta thường hiểu là ngắt âm , không dịu êm) , Laca nói cái này thường bị bị nhầm là là làm mạnh lên , hay giật , thực trong tiếng ý từ này chỉ là tách biệt rõ ràng , đối lập với đều liên tục , khi thực hiện ta thấy rõ động tác được bắt đầu và kết thúc ở thời điểm nào.

- Sắc thái thứ tư: Rubato (ta thường hiểu là linh động) , được hiểu là động tác thực hiện tại từng thời điểm tĩnh lại hay làm chậm đi.

Sau đó họ thể hiện một tổ hợp đơn giản của điệu Van chậm qua cả bốn sắc thái để chúng ta cảm nhận được sự khác biệt của nó , gồm: Outside Change- Progressive Chasse to Right , theo Luca đây là những bước có thể dễ dành nhìn thấy và áp dụng cả bốn sắc thái âm nhạc cho dù tốc độ âm nhạc không hề thay đổi.

Mỗi ngày đọc thêm, xem thêm, hiểu thêm một tý, Pre ngộ dần ra, ngay cả một thuật ngữ giống nhau nếu ta suy luận bắc cầu từ âm nhạc qua khiêu vũ nhiều khi cũng không thật chính xác