Trích dẫn Gửi bởi Mercury Xem bài viết
Bác Samba: Đẹp +... hii :10:. Nhưng mờ năm nay bác chụp thiếu ảnh của BGK ờ.
Hề hề, năm nay đi muộn nên không chụp các thầy được:10: