Có một quán rượu có rượu rất ngon, những cao thủ về rượu đều công nhận như vậy. Nhưng rượu bán không được. Bán không được không phải vì rượu không ngon, bà chủ quán không lúng liếng (!) - dù có bà chủ quán núng nính như nhũ mẫu thì vẫn biết lúng liếng, mồi nhậu kém và giá đắt.
Xem đi xem lại mãi té ra do quán có con chó dữ quá. Do chó dữ quá nên không ai dám đến mua rượu. Và mọi người vì không muốn công nhận mình sợ chó dữ nên đành đổ tội là rượu ở quán đó không ngon.