Hoa và người rạng ngời dưới nắng. Đẹp quá.


Ảnh do bác TuyCan vừa chụp tại Little Sai Gòn.