Trước tiên xin phép Amin cho hlân được post lên 1 số bước khiêu vũ rumba Việt Nam được phân chia theo từng cấp hạn . Qua đây nếu có bạn nào có them ý kiến hoặc bước gì bổ xung xin vui long đóng góp them để từ đó hy vong chúng ta thong nhất được 1 số chương trình day khiêu vũ bước VN của chúng ta ( tạm thời cho Hlân post 1 số bước truớc, sau đó hlân sẽ post lên 1 số tài lieu video clip mẫu ) RUMBA
Bronze level

1.Bước cơ bản (tới và lui, di chuyển theo hình thoi lỏm)
BasicSteps (Forward and Backward, Curve)
2.Bước đi ngang
Side Step
3.Bước Nam điều khiển Nữ xoay trên đường thẳng ngang
Underarm Turn
4.Bước mở 2 Nguời cùng hướng (di chuyểntrên đường thẳng , góc vuông
Stepopensin the same direction (moving man turn straight line,corner)
5.Từ Tư thế Bước mở 2 Nguời cùng hướng --> Nam điều khiển Nữ xoay 3 bước thuận--> Nam điều khiển Nữ xoay 3 bước Ngược khóa lại về cơ bản
Fromopen position---> man leads lady 3 steps turn right --> Man leads lady 3steps turn left and back to Basic Steps
6.Từ Tư thế Bước mở 2 Nguời cùng hướng --> Nam Nữ cùng xử dụng Bước chận ngượcxoay đổi hướng
Fromopen position--->rotationchangesdirection

7.Bước tới hoặc lui liên tuc
Progressive walk

SilverLevel:

8 Bước mở trực tiểp (xoay đổi hướng)
OpenPromenade and Counter Promenade
9. Từ Tư thế Bước mở 2 Nguời cùng hướng -->Nam điều khiển Nữ xoay 3 bước thuận --> Nam mượn chân và điều khiển Nữ xoay3 bước Ngược (để thực hiện tư thếbước song hành , trả chân)
Fromopen position---> man leads lady 3 steps turn right --> Man leads lady 3steps turn left and man foot Changes
10Bước te ( te chận, te lưng , te double,...)
dips
11Bước lock chân ( đổi hướng )
LockedStep

GoldLevel:

12Bước Rumba nâng cao ( 4 bar )
Advancedrumba variation
13Bước xoáy
Spins Turns
14bước song hành nâng cao
AdvancedShadow