Chuẩn bị cho 11/9 tới ae tụ tập lượn lờ Nam cường thám thính xem đánh xụp nó zư nào


thông tin và hình ảnh cập nhật tại đây nha https://www.facebook.com/groups/rchaiduong/