Một số hình ảnh tại CLB Khiêu vũ FDC Hải Dương tháng 10/2014: