Người em trai của Họa sĩ Lemur Cát Tường có lưu trữ 12 kiễu áo dài tân thời của họa sỉ Le mur Cát Tường và 12 cựu học sinh Trưng Vương ở nam California thực hiện và biễu diện trong tiếng vỗ tay rầm rộ cũa gần 2000 khán giã trưa ngày 15/3/2015 tại rạp hát biễu diễn nghệ thuật ở tp Fountain Valley kỹ niệm Lễ 2 Bà Trung năm 2015 tại Mỹ.

TuyCan