Bác Túy dùng máy ãnh NIKON D3300 ( 24.5 mega pixels ) mới ra cũa NIKON và đứng cách màn hình TV 4K của SONY khoãng 1 mét. Mời các bạn cùng xem: