THÔNG BÁO
V/v Chờ Nâng Cấp Module Lưu Trữ & Up Ảnh riêng biệt
Trên Diễn Đàn "HaiDuongDancesport.Com" của Chúng Ta


Thân gởi: Toàn Thể Các Bạn Thành Viên.
Mấy ngày nay Trang Photobucket thay đổi chính sách và các điều khoản cho người dùng sử dụng Nếu người dùng trang nầy để làm trang lưu trữ hình ảnh cá nhân miễn phí thì được. Còn nếu chúng ta nhờ trang photobucket để làm trang up ảnh trung gian đến các trang forum khác...thì. Buột phải trả tiền phí mới cho phép hiển thị trên forum....
Từ trước đến nay chúng ta ai cũng sài miễn phí trang photobucket cả. Nay thay đổi chính sách như thế nầy làm đau đầu người dùng từ trước đến nay. Tất cả hình ảnh post từ trước đến nay bị die out hết không còn hiển thị hình ảnh trên Diễn Đàn nữa. Muốn hiển thị buột chúng ta phải trả phí thuê hàng năm cho họ.
Vì quá bất ngờ trước sự thay đổi chính sách như nêu trên của trang photobucket. Nên hình ảnh của Diễn Đàn chúng ta bị out cả. Chúng ta phải tìm cách khắc phục hậu qua trên sau đây?.
Các bạn vui lòng đợi Ban quản trị Diễn Đàn chúng ta nâng cấp thay đổi mã nguồn giao diện mới, giao diện nầy có các tính năng rất tiện dụng như:
- Up ảnh trực tiếp và lưu trử tại diễn đàn, cho từng các nhân thành viên chúng ta.
- Tính năng nầy giống như úp ảnh lên facebook.
- Người dùng là thành viên được phép tạo Abum cá nhân riêng biệt. Tại Diễn Đàn mà không phải lệ thuộc vào bất kỳ trang up ảnh trung gian nào...
Giải Pháp: Phải làm thế nào để có những tính năng như thế?
Mong các bạn đợi Ban quản trị kêu gọi tài trợ để có kinh phí mua các Module up ảnh như nói trên.
Tình hình hiện tai là như vậy, buột lòng phải tìm kinh phí thực hiện, mua thêm Module úp ảnh.Để thuận tiện trong việc chuyển dữ liệu, đề nghị các thành viên: Lưu trữ lại các hình ảnh cá nhân đã post trên Diễn Đàn.
Rất mong các bạn thông cảm.Trân trọng Thông Báo đến toàn thể các bạn được biết như các vấn đề nêu trên.
Cảm ơn các bạn về sự hợp tác !

BQT Diễn Đàn Hải Dương Dancesport
Trân Trọng Thông Báo!