Lắp sàn đấu chuẩn bị đón các vũ công
Lịch thử sàn, lấy số đeo: từ 14h00 - 20h00 ngày 16/3/2019