Lịch học cho học viên nhí mới:

- Lớp C34: 18h15-19h15 thứ 2 +4 +6
- Lớp C35: 17h15-18h15 thứ 3+5+7

Tại tầng 3 Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương