Bảng tích điểm của học viên CLB Khiêu vũ FDC Hải Dương, tháng 10/2023:Chúc mừng các học viên !