Lại như nhiều năm trước, năm nay, CLB khiêu vũ FDC Hải Dương lại tặng học viên có điểm tích lũy cao cặp vé máy bay du đấu