Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Câu hỏi & trả lời - chachacha

 1. #1
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  866
  Cảm ơn / Thích

  Mặc định Câu hỏi & trả lời - chachacha

  Bài dịch của tác giả Vũ Chí Dũng:

  CHA CHA CHA QUESTIONS & ANSWERS - CHA CHA CHA CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

  STUDEN – TEACHER
  (Trình độ PreBronze)

  Q.1 Give the time and tempo of Cha Cha Cha music
  Cha Cha Cha music is played in 4/4 time ( 4beats to a bar or measure of music). It should be played at a speed of 30 bars per minute althoughslight deviation are accrptable.

  Hãy cho biết loại nhịp và tốc độ của âm nhạc Cha Cha Cha

  Âm nhạc Cha Cha Cha là loại nhịp 4/4 (có 4 phách trong một nhịp nhạc). Âm nhạc CCC thường được trình tấu với tốc độ 30 nhịp trong một phút, chấp nhận một sự dao động không lớn xung quanh tốc độ này.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  (phách nhạc : là quãng thời gian tính từ điểm đầu phách tới điểm cuối của phách. Khi các phách nhạc liên tiếp nối với nhau, điểm đầu của phách sau đồng thới là điểm cuối của phách trước. ND)

  Thuật ngữ (terms) :

  Time (Time Signature) là thuật ngữ chỉ loại nhịp của bản nhạc (như nhip4/4, nhịp 3/4, nhịp 2/4 ...) - nhịp nhạc
  Tempo - tốc độ : là thuật ngữ chỉ tốc độ trình tấu của bản nhạc đó, được quy định theo sô lượng nhịp/ phút. Chúng ta, khi đã quen với các thuật ngữ, có thể dùng luôn từ "tempo" cho khái niệm này.

  Ví dụ : tempo của bản nhạc CCC này là 25 nhịp/phút - tempo của bản này nhanh quá so với chuẩn ...
  Hãy để đôi chân lên tiếng !

  Bác Khách viếng thăm chăm chỉ luyện tập vào nhé!

 2. #2
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  866
  Cảm ơn / Thích

  Mặc định

  Q.2 Where does the musiccal accent occur ?
  On the first beat of each bar. There is percussive accent on the 4th beat.


  Các phách được nhấn trong nhịp là những phách nào ?
  Đó là phách 1 trong mỗi nhịp. Ngoài ra còn được nhấn ở phách 4

  Q.3 Give the beat value of each step when dancing 1-5 of a Closed Basic Movement ?
  1 – 1 beat; 2 – 1 beat; 3 – ½ beat; 4 – ½ phách; 5 – 1 beat.

  Hãy cho biết giá trị của mỗi bước chân từ 1-5 trong vũ hình Chuyển động Cơ bản Đóng ?
  Bước 1 – 1 phách; 2 – 1 phách; 3 - ½ phách; 4 – ½ phách; 5 – 1 phách
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nhấn ở phách 4 là một trong những đặc tính của âm nhạc Latin.

  Với tempo là 30 nhịp/phút, mỗi nhịp sẽ có thời lượng là 60:30 = 2 giây. Như vậy các bước chân 1 phách nhạc có thời lượng là 1/4 giây, các bước 4 & mỗi bước có giá trị 1/8 giây.

  Closed Basic Movement - Chuyển động Cơ bản Đóng là chuyển động khi nam và nữ thực hiện bước cơ bản trong Thế Đóng. Thế Đóng (Closed Position) là thế tay trái nam nắm tay phải nữ ở tầm ngang đầu, tay phải nam ôm lấy bả vai nữ, tay trái nữ đặt trên tay phải nam.
  Hãy để đôi chân lên tiếng !

  Bác Khách viếng thăm chăm chỉ luyện tập vào nhé!

 3. #3
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  866
  Cảm ơn / Thích

  Mặc định

  Q.4 When you start to dance do you immediately take the first step on beat 2 ?
  No. Although the first step of a figure is taken on the 2nd beat of music, the dance is commenced with the hips already moving on the count of “4 and 1”.

  Khi khởi động bài nhảy, bạn sẽ ngay lập tức bước chân vào phách 2 của nhịp nhạc ?

  Không. Dù tất cả các bước chân đầu tiên của mỗi vũ hình đều được bắt đầu ở phách 2, khi vào nhạc hông phải được sẵn sàng cho chuyển động có cách đếm “4 và 1”.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trên thực tế, khi chơi trên sàn, chúng ta thường vào nhạc ở phách 2. Qua câu hỏi này, chúng ta thấy cách vào nhạc theo kiểu này không được coi là đúng, mặc dù sau đó chúng ta có khả năng kiểm soát âm nhạc tốt. Quan sát các cuộc thi, chúng ta thấy các thí sinh cũng vào nhạc theo cách này. Như vậy, khi vào nhạc, trọng tâm của nam được đặt trên CT, sử dụng chuyển động của hông để đưa cơ thể vào chuyển động 4&1.  Q.5 How would you achieve this ?
  Normally by taking a preliminary step to the side or changing the weight to the opposite foot on beats 4.1. (Another popular methode is to starst the dance with a chasse counting “4 and 1”.


  Làm thế nào để thực hiện được chuyển động đó ?

  Thông thường thực hiện một bước chuẩn bị sang ngang hoặc chuyển trọng tâm sang chân đó ở đếm 4.1. (Một cách vào nhạc thông thường khác là thực hiện bước chasse với đếm “4 & 1”).
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Tóm lại là có hai cách vào nhạc CCC : trọng tâm được chuyển từ CT sang CP ở 4.1 rồi CT đi tiếp vào phách 2 hoặc thực hiện một chuyển động chasse gồm ba bước chân sang phải ở 4&1.

  Trên thực tế, các bước vào nhạc có thể là bước tiến hoặc sang ngang, trong bước tiến, chúng ta sử dụng bước tiến khóa.
  Hãy để đôi chân lên tiếng !

  Bác Khách viếng thăm chăm chỉ luyện tập vào nhé!

 4. #4
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  866
  Cảm ơn / Thích

  Mặc định

  Q.6 Is the knee and hip action used on forward or backwards steps danced on beats 2.3 simmilar to that used in the Rumba ?
  Yes, although because the tempo is faster it is completed frationally later on a forward step when followed by a backward step, or a backward step followed by a forward step.

  Chuyển động của đầu gối và hông trong bước tiến và lùi ở các phách 2.3 có tương tự như trong Rumba không ?
  Có, và mặc dù tốc độ âm nhạc nhanh hơn chuyển động này vẫn được thực hiện có trễ hơn một chút ở bước tiến để chuyển sang bước lùi, hoặc tại một bước lùi và sau đó là một bước tiến.

  Q.7 Can you give useful of counting these steps ?
  It is helpful to count “2 and a”, completing the action during the last part of the beat when counting “a”.

  Hãy nói cách đếm trong các bước chân ở câu hỏi trên ?
  Các bước chân này tốt hơn cả là được đếm theo cách “2 and a”, hoàn thành chuyển động ở phần cuối của phách nhạc khi đếm “a”.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trong các giáo trình tiếng Anh "AND hoặc &" có giá trị 1/2 phách nhạc, "a", có giá trị 1/4 phách nhạc và chúng là phần được tách ra từ phách được đếm. Do đó, khi đếm "2 & a", & và a là những phần được tách từ phách 2, nếu 2 & thì &=1/2 phách, nhưng vì lại có "a" đứng sau "&" mà "a" có giá trị 1/4 phách nên & chỉ còn 1/4 phách. Như thế 2 & a = 1/2 1/4 1/4

  Đây cũng là cách đếm khuyên nên sử dụng trong nhiều vũ hình của Samba.


  Q.8 Name the different types of chasses or anternatives to the chasse in Cha Cha Cha ?
  Side Chasse to R or L; Compact Chasse commenced with either foot; RF or LF Forward Lock; RF or LF Backward Lock; Forward or Backward Runs (L : Ronde Chasse; Twist Chasse; Slip Chasse; Another alternative to the compct Chasse on 3-5 of Alemana or Hockey Stick, Man dance a small step to side LF, transfer weight to RF and close LF to RF; F : Runaway Chasse)

  Hãy kể tên các loại bước Chasse và biến thể của chúng trong Cha Cha Cha ?

  Bước Chasse ngang sang P hoặc T; Bước Chasse tại chỗ của từng chân; bước Tiến khoá của CP hoặc CT; Bước Lùi khoá của CP hoặc CT; Bước Chạy Tiến hoặc Chạy Lùi (với L :Chasse kiểu Ronde, Chasse kiểu Twist; Chasse kiểu Slip; một dạng biến thể của bước Chasse tại chỗ được sử dụng trong các bước 3-5 của vũ hình Alemana hoặc Hockey Stick, nam có thể thực hiện một bước nhỏ CT sang ngang, chuyển trọng tâm sang CP và đóng CT vào CP; với trình độ F:Bước Chasse Runawway)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Chasse: Đây là thuật ngữ có gốc tiếng Pháp. Bước đuổi, đây là nhóm gồm ba bước chân theo các hướng khác nhau, có sự đóng chân ở bước giữa (trừ bước chạy CCC). Trong thực tế, có thể dùng theo cách phiên âm (Sát sê).


  Về các dạng Chasse trong CCC, mong các bạn tìm hiểu cụ thể trong cuốn sách "Latin American Cha Cha Cha" của ISTD. Nếu cần phải dịch về phần này, xin các bạn cho ý kiến. Tại CLB, các kỹ thuật này đều được giới thiệu trên lớp học.
  Hãy để đôi chân lên tiếng !

  Bác Khách viếng thăm chăm chỉ luyện tập vào nhé!

Các Chủ đề tương tự

 1. Chachacha
  Bởi Lead trong diễn đàn Video Clip
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-05-2011, 01:18 PM
 2. Chachacha - Xuât xứ và đặc trưng
  Bởi haiduongdancesport trong diễn đàn Chachacha
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 28-11-2010, 10:28 AM
 3. Bad-Harzburg31.Lat32.Michael Malitowski & Joanna Leunis.ChaChaCha
  Bởi Lead trong diễn đàn Tài liệu - Giày - Trang phụ kiện
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-07-2010, 08:50 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •