Bây giờ không nhảy VW thì không sao (trừ khi có bản nhạc thật hay, không bị chơi đi chơi lại đến nhàm), nhưng không được nhảy SF hoặc bạn nhảy cẩu thả hoặc kỹ thuật chưa tốt thì thật stress và ngao ngán. Còn khi trời ẩm, cổ chân như bị ông sàn níu lại, khung vai bạn nhảy lỏng lẻo để không lướt một cách nhẹ nhàng, vui vẻ trong Quick Step thì cũng chán lắm.