Toe (T) : Mũi.
Heel ( H) : Gót.
Ball ( B) : Ức bàn chân.
Inside Edge ( IE) : Cạnh trong của bàn chân.
Ouside Edge ( OE) : Cạnh ngoài của bản chân.