Hiện tại Google đã cập nhật cho đa số các Thành phố lớn, tỉnh trọng điểm. Các bản đồ bao gồm Bản đồ vệ tinh, bản đồ vector (giống bản đồ giấy), bản đồ địa hình và bản đồ tích hợp (vừa vệ tinh, vừa đường phố). Ngoài ra các địa điểm quan trọng như bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng, dinh, nhà thờ, khu du lịch,... cũng đã xuất hiện trên các bản đồ.

---
http://maps.google.com/maps?f=q&sour...,42.495117&z=5
--
Như vậy với một máy tính nối mạng ta hoàn toàn có thể xem bản đồ Việt Nam rất chi tiết [1]

Rất bổ ích nếu bạn là người thường xuyên phải lang thang trên đường []